វិចិត្រករជប៉ុនម្នាក់ បានគូសរូបភាពអំពីប្រទេសថៃ ដោយបង្ហាញពីសកម្មភាពរិះគន់ចំៗ!

គំនូររបស់សង្គមថៃតាមហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ” Onan Hiroshi ” ដែលជារបស់ប្រជាជនជប៉ុនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃ។ បានលាបពណ៌នៃរូបភាពដែលប្រៀបធៀបនឹងសង្គមរវាងថៃនិងជប៉ុនបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយជនជាតិថៃបាននិយាយថា រូបភាពដែលហាក់ដូចជាគួរឱ្យអស់សំណើចទាំងអស់ វាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការមើល។

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8


#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

មានរូបជាច្រើនទៀតដែលយើងលើកយកមកមិនអស់ ប្រសិនបើអ្នកចង់មើលបន្ថែមទៀតនោះសូមចុចនៅត្រង់ប្រភពរូបខាងក្រោមនេះ !

កែសំរួលដោយ kalib9

ប្រភព  onanhiroshicartoon