តេស្តចិត្តសាស្ត្រ! តោះ! មកធ្វើតេស្តចង់ដឹងថា ក្នុងមួយជីវិតអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់ស្នេហាប៉ុន្មានដង?

ជ្រើសរើសរូបមួយក្នុងចំណោមរូបទាំងអស់ ដើម្បីដឹងថា ក្នុងជីវិតអ្នក ត្រូវជួប និងឆ្លងកាត់ជីវិតស្នេហាប៉ុន្មានដង?

១. រូបទី១

Screen Shot 2020 10 18 At 10.53.23 AM

បើអ្នកជ្រើសរើសរូបទី១នេះមានន័យថា អ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះស្នេហា។ មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនង អ្នកនឹងមានគម្រោងរៀបការជាមួយមនុស្សម្នាក់នោះច្បាស់ណាស់។ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ទៀតមិនបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកតាំងពីដំបូង នោះអ្នកនឹងមិនមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតជាមួយគាត់ទេ។

ប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកកាន់តែប្រយ័ត្នអ្នកនឹងរឹតតែធ្វើខុស ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកប្រយ័ត្នអ្នកនៅតែត្រូវគិតទ្វេដងអំពីដៃគូអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក ហើយបទពិសោធន៍ខ្លះក្នុងរឿងស្នេហានឹងជួយអ្នកបានច្រើន។

២. រូបទី២

Screen Shot 2020 10 18 At 10.53.29 AM

ការជ្រើសរើសកាតនេះបង្ហាញថា ក្នុងជីវិតអ្នក នឹងមានស្នេហាប្រហែល ៣-៥ ដង នឹងមានស្នេហាដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន នឹងមានស្នេហានាពេលអនាគត ហើយអាចនឹងមានស្នេហាបន្តៗទៀតផង។

បទពិសោធន៍នៃទំនាក់ទំនងមិនស្មុគស្មាញពេកទេ ប៉ុន្តែអ្នកនឹងរៀនប្រធានបទស្នេហាជាច្រើនសម្រាប់ខ្លួនអ្នក។ ការប្រមូលផ្តុំអារម្មណ៍អាចត្រូវបានគេដឹងបន្តិចម្តង ៗ ។


៣. រូបទី៣

Screen Shot 2020 10 18 At 10.53.34 AM

ដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយថា ភាគច្រើននៃអ្នកមានស្នេហាច្រើនតែឆ្លងកាត់ ១ដង ជា២ដង មុននឹងឈានដល់រៀបការ។ អាចនិយាយបានថាមនុស្សដែលមានវាសនានៅថ្ងៃអនាគតកំពុងរង់ចាំអ្នកមិននៅឆ្ងាយឡើយ~ ហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ គឺរស់នៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយរង់ចាំដោយអត់ធ្មត់ឱ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតមករកអ្នក។

៤. រូបទី៤

Screen Shot 2020 10 18 At 10.53.39 AM

អ្នកអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងជាច្រើន ស្នេហាផ្សងព្រេង មានអាកប្បកិរិយា មានភាពងាយស្រួលក្នុងទំនាក់ទំនងហើយពឹងផ្អែកលើអារម្មណ៍អំពីទំនាក់ទំនង។ ប្រសិនបើដៃគូស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អ អ្នកនឹងមិនបដិសេធទំនាក់ទំនងនោះទេ ហើយអ្នកក៏សុខចិត្តសេពគប់ជាមួយមនុស្សដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងស្រុងដែរ។

យ៉ាងណាមិញ អ្នកអាចនឹងងាយឆាប់ចាប់ផ្ដើមក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហា ដោយអារម្មណ៍រីករាយ សប្បាយចិត្ត ព្រោះអ្នកមិនសូវជាគិតអ្វីច្រើនស្មុគស្មាញឡើយ៕

ប្រភព ៖ tagsis / ប្រែសម្រួល ៖ ភី អេក (ក្នុងស្រុក)