ទិដ្ឋភាពជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនាថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ២០២០

មួយរយៈនេះដោយសារតែមានការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងពេក បានធ្វើឲ្យតាមបណ្តាលខេត្តជាច្រើនដែលមានស្ថានដីទំនាបរងការលិចលង់ជាខ្លាំង រហូតដល់ការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីផ្ទះដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅទៅរកតំបន់ដែលមានទីទួលសម្រាប់ការរស់នៅបណ្តោះអាសន្ន។ មិនថាតែតាមបណ្តារខេត្តនោះទេ សូម្បីតែនៅក្រុងភ្នំពេញក៏មានការលិចលង់នៅតាមតំបន់ដែលមានដីទំនាបដូចគ្នា ដូចជា៖ ចំការដូង ខណ្ឌដង្កោជាដើម...។

បើក្រលេកទៅមើលខាងក្រុងព្រះសីហនុវិញក៏មានការលិចលង់ច្រើននៅតាមតំបន់ទំនាបដូចគ្នា។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ដោយយោងតាមប្រភពរូបភាពឯកសារពី Facebook Page: KPS BreakingNews យើងសង្កេតឃើញថាការលិចលង់មានច្រើន ហើយប៉ូលិសនៅមូលដ្ឋានក៏បានចុះទៅជួយសម្រាលនូវទុក្ខព្រួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនផងដែរ។

សូមទស្សនារូបភាពឯកសារខាងក្រោម៖

FB_IMG_1602829113944

FB_IMG_1602829111860

FB_IMG_1602829109425

FB_IMG_1602829107236

FB_IMG_1602829099248

FB_IMG_1602829097034


FB_IMG_1602829121262

FB_IMG_1602829118992

FB_IMG_1602829116476

FB_IMG_1602829105219

FB_IMG_1602829103405

FB_IMG_1602829101033

Screenshot_20201016 131910_Facebook

FB_IMG_1602829095106

ប្រភពរូបភាព: KPS BreakingNews