ហេតុផលដែលក្មេងសិស្សសាលាជប៉ុន ដើរទៅសាលារៀនដោយខ្លួនឯង ដោយមិនចាំបាច់មានឪពុកម្តាយជូនទៅ!

មនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាបានឃើញសិស្សសាលាជប៉ុនដើរទៅសាលារៀនជាក្រុម។ ក្មេងដែលធំជាងគេនិងធ្វើជាអ្នកនាំផ្លូវ ពួកគេដើរជាជួរគួរឱ្យស្រឡាញ់ ដែលជារូបភាពដែលយើងអាចមើលឃើញជាទូទៅ ហើយនៅក្នុងរឿងតុក្កតាជប៉ុនជាច្រើន ហើយរឿងនេះគឺដូចជាទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រៅដូចគ្នា។

មូលហេតុជាច្រើន ដែលសាលារៀនតម្រូវឱ្យក្មេងៗទៅសិក្សាដោយខ្លួនឯង។ ហាមឪពុកម្តាយបើកឡានជូនទៅ (ជាទូទៅប្រជាជនជប៉ុននឹងបញ្ជូនកូនរបស់ពួកគេទៅសាលារៀននៅជិតផ្ទះ)។ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ផ្ញើកូន ៗ ទៅឆ្ងាយពួកគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯង។ ក្មេងៗត្រូវតែដើរទៅសាលារៀនប្រហែល 2-3 គីឡូម៉ែត្រនៅជិតផ្ទះបំផុត។

ឱ្យកូនៗដើរទៅសាលារៀន ដូច្នេះមានគុណសម្បត្តិជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់និស្សិតជប៉ុនដូចជា៖

- ដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍នៅពេលព្រឹក

- កាត់បន្ថយបន្ទុកនៃឪពុកម្តាយ នៅពេលព្រឹកមិនចាំបាច់ដឹកកូនទៅសាលារៀនទេ។

- លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរបស់កុមារ នៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នានេះស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក មិនចាំបាច់ត្រូវមានមនុស្សធំមើលថែ ហើយក្មេងៗទៅសាលារៀនជាមួយគ្នាដោយភាពរីករាយ។


- បង្រៀនឱ្យក្មេងៗក្លាយជាមនុស្សទៀងទាត់ម៉ោង ប្រសិនបើកុមារម្នាក់យឺត មិត្តភក្តិផ្សេងទៀតនឹងត្រូវរង់ចាំនៅមុខផ្ទះរហូតដល់ពួកគេដើរទៅរៀនជាមួយគ្នា។ ពួកគេនិងកែប្រែដោយមិនចង់ឱ្យមិត្តភក្តិរង់ចាំ។

- ពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវ កុមារធំ ៗ ដែលត្រូវមើលថែកុមារតូចៗ។

សម្រាប់តំណាងគ្រូឬតំណាងឪពុកម្តាយ ប្តូរវេនដើម្បីមើលថែកុមារ និងបង្រៀនឲ្យឆ្លងកាត់នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វសំខាន់ៗ នៅពេលឆ្លងកាត់ផ្លូវ។

- កុមារដែលទៅសាលារៀនដោយខ្លួនឯង នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អជាច្រើនរួមទាំងការអភិវឌ្ឍកុមារ ពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវ មានចិត្តអាណិតអាសូរ អត់ធ្មត់ ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក។

ខណៈពេលដែលជួយពង្រឹងសាមគ្គីភាពរបស់សិស្ស ឪពុកម្តាយ និងគ្រូ ធ្វើឱ្យសង្គមជប៉ុនស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក ដឹងថាការធ្វើការជាក្រុម និងសាមគ្គីភាព ការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅទីបំផុត៕

ប្រែសម្រួល៖ ក្នុងស្រុក | ប្រភព៖ បរទេស