ជ្រើសរើសប៊ូតុងមួយ ដើម្បីដឹងថា តើអ្វីដែលអ្នកគួរផ្លាស់ប្ដូរសកម្មជាងគេ?

ជ្រើសរើសប៊ូតុងពណ៌មួយក្នុងចំណោមប៊ូតុងបួនខាងក្រោម នឹងបង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈពិតរបស់អ្នកក្នុងពេលនេះ!

A. ពណ៌ទឹកក្រហម!

Screen Shot 2020 09 12 At 10.15.40 AM

អ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈ និងសេចក្ដីមុះមុតក្នុងការផ្តល់អ្វីៗជាច្រើនដល់ពិភពលោកនេះ។ មានន័យថាអ្នកចង់កត់សម្គាល់ និងទទួលស្គាល់ការពិតជានិច្ច។ អ្នកចង់ខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នក ក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរបស់អ្នក (ក្នុងការងារ និងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក) ដោយក្លាយជាបុគ្គលិកដៃគូដ៏ល្អបំផុត តាមដែលអ្នកចង់បាន។

B. ពណ៌ទឹកលឿង!

Screen Shot 2020 09 12 At 10.15.46 AM

អាកប្បកិរិយារបស់អ្នកចំពោះជីវិតគឺសុទិដ្ឋិនិយម ការអះអាង និងវិជ្ជមាន។ ការប្រថុយគឺជាអ្វីដែលអ្នកមិនខ្លាច ប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីធ្វើឱ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសមហេតុផល និងត្រឹមត្រូវនឹងការពិត។ អ្នកដឹងពីសមត្ថភាពរបស់អ្នក ហើយត្រៀមខ្លួនប្រើវាដល់កម្រិតអតិបរមា។

C. ពណ៌ទឹកក្រូច!


Screen Shot 2020 09 12 At 10.15.50 AM

អ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចរីករាយនឹងជោគជ័យតូចតាច។ ការលើកទឹកចិត្តដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកគឺ ត្រូវយល់ថារឿងធំៗ ចាប់ផ្តើមពីជំហានតូចៗ នោះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកគួរតែផ្តោតលើព័ត៌មានលម្អិតជានិច្ច ហើយមិនត្រូវខកខានឱកាសរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនោះឡើយ។

D. ពណ៌ទឹកបៃតង!

Screen Shot 2020 09 12 At 10.15.55 AM

ជ្រើសរើសប៊ូតុងពណ៌បៃតង ដែលបង្ហាញពីការប្រយុទ្ធអស់កល្បរបស់អ្នកគឺ "ឥតគិតថ្លៃ និងមានសុវត្ថិភាព" ។ អ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្យាយាមរក្សាខ្លួនអ្នកឱ្យមានតុល្យភាព និងស្ងប់ស្ងាត់ដែលធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាមិត្តល្អ ដៃគូ និងបុគ្គលដ៏ល្អ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មានរឿងមួយដែលត្រូវចងចាំ នៅពេលអ្នកធ្វើឱ្យមានលំនឹង អ្នកនឹងអាចភ្លេចអំពីរឿងដែលពិតជាសំខាន់សម្រាប់អ្នកជាមិនខាន៕

 

ប្រភព ៖ iOne / ប្រែសម្រួល ៖ ភី អេក (ក្នុងស្រុក)