ឲ្យរៀងចាលម្តងកុំពូកែ ឃើញអីក៏ស៊ីៗ

សត្វឆ្កែគឺជាសត្វដែលគួរឱ្យស្រលាញ់បំផុតនៅលើភពផែនដីនេះ ប៉ុន្តែមានតែម្ចាស់របស់វាប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់គ្រងវាបាន។ វាអាចបង្កើតបញ្ហាខ្លះដែលអាចធ្វើឱ្យពួកគេនិងម្ចាស់របស់ពួកគេមានបញ្ហា។ វាបង្កើតភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងផ្ទះ ឆ្កែអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែយើងនៅតែស្រលាញ់ពួកវា យ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែភាពស្រស់ស្អាតរបស់វា និងដោយឆ្កែមិនដឹងពីកំហុសដែលពួកវាធ្វើ។

Dog2

ឧទាហរណ៍ថ្មីៗនេះ ស្ត្រីម្នាក់បានចង់សត្វឆ្កែរបស់នាងភ្ជាប់នឹងជើងសរសរ ដោយសារតែឆ្កែនោះទំពារ Iphone របស់នាង។


Dog1

ទូរស័ព្ទ iPhone មានតម្លៃខ្ពស់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាសំខាន់ យើងគួរតែដាក់វានៅកន្លែងណាដែលឆ្កែមិនអាចតោងដល់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព។ សត្វឆ្កែមិនដឹងពីតម្លៃនៃទូរស័ព្ទទេ។ វាជាការទទួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់យើង ក្នុងការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯង។

Dog 3