ស្រ្តីម្នាក់ទៅផ្សារទិញអយស្ទ័រដើម្បីចំអិនស៊ុបដែលនាងចូលចិត្ត ពេលគាស់អយស្ទ័រ ដូចបានកំណប់ដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារ!

ស្ត្រីនេះមានសំណាងណាស់ដែលបើកអយស្ទ័រហើយរកឃើញគុជខ្យងនៅខាងក្នុង។

ចិន៖ រឿងបែបនេះបានកើតឡើងយ៉ាងសាមញ្ញបន្ទាប់ពីអ្នកចូលចិត្តលេងអ៊ីនធឺណិតម្នាក់មកពីប្រទេសចិននាងបានទិញអយស្ទ័រដើម្បីចំអិនស៊ុបដែលនាងចូលចិត្តដូចរាល់ដង នៅពេលដែលនាងបានគាស់អយស្ទ័រ រឿងដ៏មិនគួរអោយជឿបានកើតឡើង គឺថាមានគុជខ្យង់ជាច្រើននៅក្នុងអយស្ទ័រ។

គុជខ្យងជាច្រើនធ្វើអោយអ្នកថតវីដេអូស្ទើតែមិនជឿលើភ្នែករបស់គាត់ដែរ។ គុជខ្យងភ្លឺរលោងដែលមានចំនួនសរុបនៃគុជខ្យងដែលទទួលបានរហូតដល់ទៅ 20 គ្រាប់។

 ស្ត្រីម្នាក់ទិញដែលទិញអយស្ទ័រដើម្បីចំអិនស៊ុបដែលនាងចូលចិត្ត​​​


ពួកគេបានរកឃើញគុជខ្យងនៅក្នុងអយស្ទ័រ

ចំនួនសរុបនៃគុជខ្យងដែលទទួលបានរហូតដល់ទៅ 20 គ្រាប់

តម្លៃនៃគុជខ្យងដ៏មានតម្លៃនេះក៏មានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារផងដែរ

តម្លៃរបស់គុជខ្យងត្រូវបានកំណត់ជាចម្បងដោយពណ៌និងទំហំនៃគុជខ្យង។ តម្លៃនៃគុជខ្យងដ៏មានតម្លៃនេះក៏មានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារផងដែរ។ ហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីនេះគាត់មានសំណាងម្ល៉េះ!

ដោយ៖ វីរៈ | ប្រភព៖ Feedy