១៣រូបភាព នៃស្នាមញញឹមរបស់កុមារ​ ដែលចេញពីទឹកចិត្តបរិសុទ្ធ

គ្មានទូរស័ព្ទដៃ គ្មានប្រដាប់ក្មេងលេង គ្មានភីស្សា គ្មានសំលៀកបំពាក់! ប៉ុន្តែចូរមើលទៅស្នាមញញឹមរបស់ក្មេងៗទាំងនេះ។ ពួកគេញញឹមទាំងស្រុងចេញពីចិត្តដែលបង្ហាញថាទឹកលុយមិនអាចទិញសុភមង្គលបាន។​

ការរស់នៅដោយគ្មានភាពច្រណែនពោរពេញដោយក្តីសង្ឃឹម ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ស្នាមញញឹមនៃទឹកចិត្តបរិសុទ្ធ ស្នាមញញឹមដែលពោរពេញដោយភាពទុកចិត្ត ចូរញញឹមដោយក្តីរីករាយ។

 

47571656_2178431885551022_942361042158092288_n

 

47433840_2178431862217691_6766698434859630592_n

 

47688273_2178431808884363_2890031571618758656_n

 

48277463_2178431782217699_3973039564221579264_n

 

47208576_2178431772217700_6547761184160874496_n

 

47578043_2178431718884372_179548599548379136_n


 

48085550_2178431702217707_170211804503343104_n

 

48362165_2178431695551041_5648339189213691904_n

 

48360572_2178431642217713_606857154980216832_n

 

47683668_2178431632217714_7740948054412361728_n

 

47679814_2178431898884354_6823808739548594176_n

 

48052441_2178431622217715_376368018508218368_n

 

47685130_2178431592217718_3939586227161792512_n