ចែករំលែកគ្នា! មនុស្សស្រីបើសំណាងបានជួបបុរសមានចរិតបែបនេះធ្វើប្តីដូចបានធ្វើបុណ្យធំ ព្រោះមានតែនាំសំណាង ក្ដីសុខក្នុងគ្រួសារ

មនុស្សស្រីពិតជាមានសំណាងណាស់ក្នុងជីវិតប្រសិនបើបានជួបបុរសដែលមានអត្តចរិកលក្ខណៈល្អ មានលុយមានការារច្បាស់លាស់ អាចមើលថែគ្រួសារឲ្យរីកចម្រើន មានសុភមង្គល។ ប៉ុន្តែរិតតែសំណាងធំ បើបានបុរសដែលមានគុណសម្បត្តិ ៣ យ៉ាងជាប់ខ្លួន ដូចខាងក្រោមនេះ។

មិននិយាយអាក្រក់ពីប្រពន្ធ

អាពាហ៍ពិពាហ៍ល្អមួយភាគច្រើនអាស្រ័យទៅលើស្វាមី ដែល​មិនដែលនិយាយពាក្យអាក្រកនិងឃោរឃៅចំពោះប្រពន្ធ។ ស្វាមីដែលចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនជារឿយៗមានបុគ្គលិកលក្ខណៈសប្បុរសមិនអាចគណនា។ ផ្ទុយទៅវិញបុរសដែលតែងតែឈ្លោះប្រកែកជាមួយប្រពន្ធអំពីរឿងមិនសំខាន់មានគំនិតតូចចង្អៀតពិបាកនឹងទទួលជោគជ័យណាស់។

មិនធ្វើបាបកូនតាមអំពើចិត្ត


បុរសពេលខ្លះអាចបង្រៀនកូនៗ របស់ពួកគេយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយគិតថា វាចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងកូនរបស់ពួកគេឱ្យបានប្រសើរជាងមុន។ ប៉ុន្តែវិធីល្អបំផុតដើម្បីអប់រំកុមារមិនមែនជាការនិយាយចំអកទេ ប៉ុន្តែត្រូវយកខ្លួនឯងជាឧទាហរណ៍បង្រៀនក្មេងៗកុំឱ្យមានការគេចវេសពីការទទួលខុសត្រូវ អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេដឹងពីអត្ថន័យនៃការទទួលខុសត្រូវ។ ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយសូមព្យាយាមធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់កូនៗ។

ថែរក្សាឪពុកម្តាយ

គ្រួសារដែលចង់រីកចម្រើនត្រូវតែដឹងពីរបៀបប្រព្រឹត្ដល្អនិងមានភាពថ្លៃថ្នូរចំពោះឪពុកម្តាយ។ ក្នុងនាមជាបុរសម្នាក់ ត្រូវតែគោរពចំពោះឪពុកម្តាយដែលបានចិញ្ចឹមគាត់រ។ បុរសត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់បន្តិច ក្នុងការថែរក្សាឪពុកម្តាយឱ្យបានល្អ នោះគ្រួសារនឹងមានសុភមង្គលនិងមានសុភមង្គលជាងមុន៕

ប្រភព៖ បរទេស